Đăng Nhập
Hoa Păng-xê ở Pháp tượng trưng cho điều gì?
A. Trầm tư - Suy nghĩ
B. Hạnh phúc
C. Thành đạt
D. Vô tư
Hoa hồng được trồng đầu tiên ở đâu?
A. Hungaria
B. Bungaria
C. Trung Quốc
D. Nhật Bản
Cầu Mỹ Thuận bắt đầu xây dựng vào ngày tháng năm nào?
A. 07/06/1997
B. 06/07/1997
C. 06/06/1997
D. 07/07/1997
Cầu Mỹ Thuận được khánh thành vào ngày tháng năm nào?
A. 21/12/2000
B. 12/05/2000
C. 21/05/2000
D. 05/12/2000
Nước có khối lượng riêng lớn nhất ở bao nhiêu độ C?
A. 100 độ C
B. 7 độ C
C. 4 độ C
D. 0 độ C

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: