Đăng Nhập
Một trong những Kỳ Quan Thế Giới ở Ai Cập?
A. Kim Tự Tháp
B. Vườn treo Babylon
C. Vạn Lý Trường Thành
D. Đấu trường La mã
Báo nào chuyên phản ảnh về Công Nghệ Thông Tin ?
A. Khoa học & Đời số
B. Tuổi trẻ
C. Echip
D. Mực Tím
Hãy tính nhẩm 31 x 5 = ?
A. 255
B. 155
C. 125
D. 215
Gang là hợp chất của sắt và 1 lượng nhỏ chất gì ?
A. Nhôm
B. Đồng
C. Cacbon
D. Bạc
Vị tướng muốn chinh phạt cả Châu Âu ?
A. Hitle
B. Pharaong
C. Thành Các Tư hãn
D. Naponeong

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: