Đăng Nhập
Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần nào là Thần của ánh sáng, thơ, nhạc, chữa bệnh và tiên tri?
A. Poseidon
B. Hermes
C. Apollo
D. Demeter
Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Em song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis.
Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần của ánh sáng, thơ, nhạc, chữa bệnh và tiên tri là anh em song sinh với vị thần nào?
A. Poseidon
B. Artemis
C. Zeus
D. Ares
Artemis là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người em sinh đôi với thần Apollo.
Trong thần thoại La Mã, vị thần Diana được đồng nhất với vi thần nào trong thần thoại Hy Lạp?
A. Artemis
B. Demeter
C. Hermes
D. Zeus
Artemis là con của vị thần tối cao Zeus và nữ thần Leto thuộc dòng dõi Titan, là người em sinh đôi với thần Apollo. Trong thần thoại La mã, Artemis được đồng nhất với nữ thần Diana
Theo thần thoại Hy Lạp, vị thần nào là thần của chiến tranh và sự đổ máu?
A. Hebes
B. Hades
C. Helios
D. Ares
Ares là thần của chiến tranh, hay chính xác hơn là thần của những kẻ cuồng loạn hiếu chiến thích sự chém giết đổ máu. Là một vị thần bất tử nhưng Ares đã bị người anh hùng Heracles đánh bại trong một trận đánh và có lần còn suýt bị hai tên khổng lồ Otus và Ephialtes giết chết
Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần nào là Nữ thần của sự thông thái, chiến lược và chiến tranh chính nghĩa?
A. Zeus
B. Atlas
C. Oceanus
D. Athena
Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: