logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đất nước nào sau đây có nhiều ngọn núi cao nhất thế giới?

A. Trung Quốc

B. Nepal

C. Peru

D. Columbia

2. Thủ đô Sô-phi-a của Bun-ga-ri trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gì?

A. Hoa Hồng

B. Dũng Cảm

C. Thông Thái

D. Tình Yêu

3. Các cô Tố nữ trong tranh dân gian Hàng Trống đang đứng cạnh cái gì?

A. Cái đôn sứ

B. Cái bể cá

C. Cái ghế đẩu

D. Cái chõng tre

4. Lá nào sau đây dùng để cuốn chả?

A. Lá rau đay

B. Lá lốt

C. Lá mướp

D. Lá mồng tơi

5. Có câu "Lúng túng như thợ vụng mất ..." gì?

A. Khung

B. Vải

C. Kim

D. Chỉ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: