Đăng Nhập
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Malaysia
B. Singapore
C. Indonesia
D. Brunei
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Panama
B. Niger
C. Lesotho
D. Canada
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Colombia
B. Cuba
C. Mexico
D. Mông Cổ
Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?
A. Kuwait
B. Oman
C. Syria
D. Yemen
Ở đâu uống trà được coi như một nghi lễ?
A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Nhật Bản
D. Thổ Nhĩ Kỳ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: