logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Malaysia

B. Singapore

C. Indonesia

D. Brunei

2. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Panama

B. Niger

C. Lesotho

D. Canada

3. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Colombia

B. Cuba

C. Mexico

D. Mông Cổ

4. Quốc gia nào sau đây có tên trùng với tên thủ đô?

A. Kuwait

B. Oman

C. Syria

D. Yemen

5. Ở đâu uống trà được coi như một nghi lễ?

A. Hàn Quốc

B. Trung Quốc

C. Nhật Bản

D. Thổ Nhĩ Kỳ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: