Đăng Nhập
Ở Huế có mấy lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Chúa nào thời nhà Nguyễn được mệnh danh là chúa Phật?
A. Nguyễn Phúc Nguyên
B. Nguyễn Phúc Khoát
C. Nguyễn Hoàng
D. Nguyễn Phúc Khao
Con ốc sên thở bằng cái gì?
A. Chân
B. Tay
C. Ngực
D. Lưỡi
Cơ bắp mạnh nhất trong cơ thể chúng ta là của bộ phận nào?
A. Chân
B. Tay
C. Ngực
D. Lưỡi
Bánh khúc cây là một món tráng miệng truyền thống được phục vụ nhân dịp nào? tại các nước Pháp, Bỉ, Canada, Liban v.v..
A. Năm mới
B. Cưới hỏi
C. Mai táng
D. Giáng Sinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: