Đăng Nhập
Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm nào?
A. 1977
B. 1990
C. 1995
D. 2000
Vị Hoàng đế cuối cùng của nước ta là ai?
A. Bảo Đại
B. Gia Long
C. Càn Long
D. Minh Mạng
Năm 939 Ngô Quyền đánh tan quân giặt nào trên sông Bạch Đằng?
A. Cham Pa
B. Nam Hán
C. Nguyên
D. Mông cổ
Ngọn núi cao nhất nước ta tên là gì?
A. Pansipan
B. Trường Sơn
C. Hoành Sơn
D. Ngọc Linh
Bức họa La Joconde do ai vẽ?
A. Picasso
B. Leonard de Vinci
C. Edegar Degas
D. Van Gogh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: