logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ Phó Tổng Thống sẽ kiêm nhiệm chức vụ nào sau đây?

A. Chủ tịch Hạ Viện

B. Chủ Tịch Thượng Viện

C. Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao

D. Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng

2. "Pe lê Trắng" là tên gọi người hâm mộ đặc tên cho siêu sao bóng đá nào?

A. Zico

B. Ronaldo

C. Maradona

D. Rivaldo

3. "Hổi ôi súng giặc đất rền/Lòng dân trời tỏ..."là đoạn mở đầu của tác phẩm nào?

A. Bình Ngô Đại Cáo

B. Hịch tướng sĩ

C. Chạy giặc

D. Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

4. Vị vua nào của triều Nguyễn có thời gian trị vì lâu nhất?

A. Tự Đức

B. Minh Mạng

C. Bảo Đại

D. Gia Long

Là vị hoàng đế thứ 4 trị vì 36 năm 1847 đến 1883

5. Trong truyện A-La-Đanh và cây đèn thần A-la-đanh đã dùng thứ gì để bay được?

A. Chổi

B. Trực thăng

C. Thảm

D. Chong chóng

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: