Đăng Nhập
Trong hệ thống chính trị của Hoa Kỳ Phó Tổng Thống sẽ kiêm nhiệm chức vụ nào sau đây?
A. Chủ tịch Hạ Viện
B. Chủ Tịch Thượng Viện
C. Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
D. Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
"Pe lê Trắng" là tên gọi người hâm mộ đặc tên cho siêu sao bóng đá nào?
A. Zico
B. Ronaldo
C. Maradona
D. Rivaldo
"Hổi ôi súng giặc đất rền/Lòng dân trời tỏ..."là đoạn mở đầu của tác phẩm nào?
A. Bình Ngô Đại Cáo
B. Hịch tướng sĩ
C. Chạy giặc
D. Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc
Vị vua nào của triều Nguyễn có thời gian trị vì lâu nhất?
A. Tự Đức
B. Minh Mạng
C. Bảo Đại
D. Gia Long
Là vị hoàng đế thứ 4 trị vì 36 năm 1847 đến 1883
Trong truyện A-La-Đanh và cây đèn thần A-la-đanh đã dùng thứ gì để bay được?
A. Chổi
B. Trực thăng
C. Thảm
D. Chong chóng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: