Đăng Nhập
Loại rượu vang nào sau đây không tồn tại?
A. Vang trắng
B. Vang vàng
C. Vang xanh
D. vang đỏ
Danh y đầu tiên phát minh ra cách chữa bệnh bằng phẫu thuật?
A. Hải Thượng Lãn Ông
B. Hoa Đà
C. Lý Thời Trân
D. Tuệ Tĩnh
Vào lúc 8 giờ đúng, kim giờ và kim phút tạo thành góc mấy độ?
A. 30 độ
B. 90 độ
C. 120 độ
D. 180 độ
Kim loại nhiều nhất trong đất sét?
A. Silic
B. Sắt
C. Nhôm
D. Đồng
Sông Amur có tên khác là gì?
A. Hoàng Hà
B. Hắc Long Giang
C. Amazon
D. Mekong

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: