Đăng Nhập
Ngả ba Đông Dương là một địa danh thuộc tỉnh nào?
A. Kon Tum
B. Lâm Đồng
C. Gia Lai
D. Đắk Lắk
Người anh hùng nổi tiếng trong chiến dịch Biên giới thời khán chiến Chống Pháp là ai?
A. Cù Chính Lan
B. Phan Đình Giót
C. La Văn Cầu
D. Bế Văn Đàn
Con số nào chỉ thời gian thông thường của một bà mẹ từ khi mang thai đến khi sinh nở?
A. Năm lần bảy lượt
B. Ba chìm bảy nổi
C. Chín tháng mười ngày
D. Ba tháng mười ngày
Con vật nào sau đây có đuôi dài?
A. Trai
B. Sam
C. Ốc
D. Hến
Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
A. Xay xát
B. Say xát
C. Xay sát
D. Say sát

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122222
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: