logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đèo nào sau đây không nằm trên quốc lộ 1A?

A. Đèo Lao Bảo

B. Đèo Ngang

C. Đèo Hải Vân

D. Đèo Cù

2. Nông sản không phải là nông sản nhiệt đới của nước ta?

A. Cây lúa gạo

B. Cây cà phê

C. Cây cao su

D. Cây chè

3. Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?

A. 2.000 con sông

B. 2.500 con sông

C. 2.360 con sông

D. 2.700 con sông

4. Con sông nào không phải sông ngòi Nam Bộ?

A. Sông Tiền

B. Sông Hậu

C. Sông Đà Rằng

D. Sông Sài Gòn

5. Cửa sông nào không phải cửa sông của sông Cửu Long đổ ra biển Đông?

A. Bát Xát

B. Hàm Luông

C. Tranh Đề

D. Ba Lạt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: