logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khu vực rộng lớn tại Bắc Mỹ mà Pháp bán cho Mỹ năm 1803 là nơi nào?

A. Texas

B. Califonia

C. Louisiana Purchase

D. Florida

2. Người châu Âu nào tới Trung Quốc vào thế kỷ 12 và sau đó xuất bản cuốn sách về chuyến đi của mình?

A. Peter Tore

B. Philip Ter

C. Columbo

D. Macro Polo

3. Thành phố nào lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, trước đây được gọi là Constantinople?

A. InBuder

B. Istanbul

C. Galatasaray

D. TenPhor

4. Điểm thấp nhất nước Mỹ?

A. Dentoriesa

B. Death Foria

C. Death Macor

D. Death Valley

5. Hòn đảo nào mà Indonesia chia sẽ với Malaysia và Brunei tại Đông Nam Á?

A. Bormeo

B. Berurio

C. Benpiter

D. Domuter

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: