Đăng Nhập




Enzim Pepsin do cơ quan nào tiết ra?
A. Dạ Dày
B. Gan
C. Mật
D. Ruột
Achentina nằm ở Châu lục nào?
A. Châu Mỹ
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Á
Một trong những Kỳ Quan Thế Giới ở Ai cập?
A. Kim Tự Tháp
B. Vườn treo Babylon
C. Vạn Lý Trường Thành
D. Đấu trường La Mã
Báo nào chuyên phản ảnh về Công Nghệ Thông Tin?
A. Khoa học - Đời sống
B. Tuổi trẻ
C. Echip
D. Mực tím
Đâu là số chính phương
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Số chính phương là số bình phương của một số nguyên khách

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: