Đăng Nhập
Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau gọi là gì?
A. Chuỗi thức ăn
B. Chuỗi sinh vật
C. Lưới thức ăn
D. Lưới sinh vật
Điền vào câu sau: 'Nhất Nam viết hữu, ...... Nữ viết vô'?
A. Nhị
B. Lục
C. Thất
D. Thập
Tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Khánh Hòa
B. Quảng Trị
C. Cà Mau
D. Đồng Tháp
Bố của dì ruột gọi là gì?
A. Bác
B. Chú
C. Ông
D. Anh họ
Từ nào còn thiếu trông câu tục ngữ "Cá không ăn muối cá .../Con cải cha mẹ, trăm đường con hư"?
A. Ươn
B. Ôi
C. Thối
D. Hỏng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: