logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào năm nào?

A. 2004

B. 2005

C. 2006

D. 2007

2. Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương(APEC) gồm bao nhiêu thành viên?

A. 18 thành viên

B. 20 thành viên

C. 21 thành viên

D. 25 thành viên

3. Đại hội Đảng lần thứ mấy đã đề ra đường lối đổi mới?

A. Lần thứ 4

B. Lần thứ 5

C. Lần thứ 6

D. Lần thứ 7

4. Ngày nào được lấy là ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam?

A. 9/1/1950

B. 9/2/1950

C. 9/3/1950

D. 9/4/1950

5. Darwin là người của nước nào?

A. Áo

B. Anh

C. Pháp

D. Thụy Sỹ

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: