Đăng Nhập
Bút bi là phát minh của quốc gia nào?
A. Bungari
B. Rumani
C. Hungary
D. Nga
Trò chơi Lập phương Rubik (Khối Rubik hay đơn giản là Rubik)do người nước nào phát minh?
A. Mỹ
B. Nhật Bản
C. Nga
D. Hungari
Điệu nhảy Rumba xuất phát từ quốc gia nào?
A. Argentina
B. Cuba
C. Mexico
D. Uruguay
Người ta thường nấu xương động vật để làm gì?
A. Bánh
B. Cao
C. Thấp
D. Kẹo
Hiện tượng trăng tròn hai lần trong một tháng dương lịch gọi là gì?
A. Trăng vàng
B. Trăng đỏ
C. Trăng xanh
D. Trăng trắng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: