Đăng Nhập
Con muỗi hút máu người và loài vật để làm gì?
A. Nuôi cơ thể
B. Nuôi trứng
C. Cho bạn tình
D. Làm vật chủ chết
Đất nước nào là quê hương của ông già tuyết?
A. Đan Mạch
B. Nauy
C. Thụy Điển
D. Phần Lan
Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?
A. Thủy thủ Popeye
B. Vịt Donald
C. Chuột Mickey
D. Tom&Jerry
Những người phụ nữ sau có liên quan đến địa danh nào ở Hà Nội: Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lộ, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Ngọc Hoa công chúa ?
A. Hồ Gươm
B. Hồ Tây
C. Hồ Bẩy Mẫu
D. Hồ Trúc Bạch
Phố Hiến là tên gọi cũ của nơi nào?
A. Hưng Yên
B. Bắc Ninh
C. Sơn Tây
D. Hội An

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: