logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?

A. CH Sát

B. Niger

C. Tanzania

D. Guinea Xích Đạo

2. Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?

A. Cameroon

B. Mali

C. Angola

D. Gabong

3. Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?

A. Uganda

B. Tanzania

C. Angola

D. Sudan

4. Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?

A. Djibouti

B. Somalia

C. Ethiopia

D. Malawi

5. Quốc gia nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?

A. Trung Phi

B. Congo

C. Angola

D. Zambia

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: