Đăng Nhập
Dãy núi ngăn cách châu Âu và châu Á?
A. Phanxiphang
B. Olympia
C. Everet
D. Uran
Công trình đứng đầu khu vực ở Việt Nam?
A. Thuỷ điện Yaly
B. Đường Hồ Chí Minh
C. Hầm đường bộ Hải Vân
D. Cầu Mỹ Thuận
Ngôn ngữ nào được nhiều người nhất trên thế giới?
A. Anh
B. Trung Quốc
C. Pháp
D. Đức
Quốc gia giành độc lập có diện tích nhỏ nhất?
A. Vatican
B. Monaco
C. Nauru
D. Tuvalu
Con vật gì bị mù màu?
A. Khỉ
B. Mèo
C. Lợn
D. Chó

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: