Đăng Nhập
Từ nào sau đây là động từ?
A. Chủ nghĩa
B. Chủ nhân
C. Chủ trì
D. Chủ yếu
Người ta thường nói "Nhà hát của các giấc mơ" để chỉ công trình nào?
A. Nhà hát Sydney
B. Sân vận động Trafford
C. Bảo tàng Louvre
D. Cung diện Buckingham
Ca khúc "Rừng xanh vang tiếng ta-lư" là sáng tác của nhạc sĩ nào thời chống Mỹ?
A. Phương Nam
B. Huy Thục
C. Huy Du
D. Vũ Trọng Hối
Bộ phim "tuổi thanh xuân" sản xuất năm 2014 là bộ phim hợp tác giửa Việt Nam và nước nào?
A. Nhật Bản
B. Trung Quốc
C. Hàn Quốc
D. Thái Lan
Múa Tắc Xình là điệu múa của dân tộc nào?
A. Sán Chay
B. H' Mông
C. Lô Lô
D. Pà Thèn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: