logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong tôn thất nhà Trần, ai là người biết nhiều ngôn ngữ nhất?

A. Trần Nhật Duật

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Khánh Dư

D. Trần Quang Khải

2. Quốc gia nào có đường bờ biển dài nhất?

A. Nga

B. Brazil

C. Australia

D. Canada

3. Dân tộc nào có dân số đông thứ 2 ở Việt Nam?

A. Tày

B. Mường

C. Khmer

D. Hoa

4. Vị vua có thời gian trị vì lâu nhất là vua Tự Đức nhà Nguyễn, bao nhiêu năm?

A. 12 năm

B. 24 năm

C. 36 năm

D. 48 năm

5. Magyar là tên gọi bản địa của quốc gia nào trên thế giới?

A. Ấn Độ

B. Hungary

C. Brazil

D. Malaysia

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: