Đăng Nhập
Trong tôn thất nhà Trần, ai là người biết nhiều ngôn ngữ nhất?
A. Trần Nhật Duật
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Khánh Dư
D. Trần Quang Khải
Quốc gia nào có đường bờ biển dài nhất?
A. Nga
B. Brazil
C. Australia
D. Canada
Dân tộc nào có dân số đông thứ 2 ở Việt Nam?
A. Tày
B. Mường
C. Khmer
D. Hoa
Vị vua có thời gian trị vì lâu nhất là vua Tự Đức nhà Nguyễn, bao nhiêu năm?
A. 12 năm
B. 24 năm
C. 36 năm
D. 48 năm
Magyar là tên gọi bản địa của quốc gia nào trên thế giới?
A. Ấn Độ
B. Hungary
C. Brazil
D. Malaysia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122157
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: