logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Lý do mà chúng ta có thể thấy các biển báo hiệu giao thông vào ban đêm là gì?

A. Phản xạ

B. Phản quang

C. Phản ứng

D. Hiệu ứng

2. Từ nào còn thiếu ở câu tục ngữ "Việc người thì sáng, việc mình thì ..."?

A. Tối

B. Mờ

C. Mù

D. Quáng

3. Từ nào sau đây khác nghĩa các từ còn lại?

A. Lịa

B. Quăng

C. Quẳng

D. Lia

4. Cây nhỏ họ cam quít, quả tròn nhỏ khi chín thì vàng, có vị chua gọi là gì?

A. Bưởi

B. Quất

C. Quật

D. Nhãn

5. Mô hình chuẩn của vật lý hạt và là thành phần cơ bản sơ cấp của vật chất gọi là gì?

A. Hạt nhân

B. Hạt quác

C. Hạt nơ tron

D. Hạt proton

là một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Các quark kết hợp với nhau tạo lên các hạt tổ hợp còn gọi là các hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron - những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử.
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: