Đăng Nhập
Lý do mà chúng ta có thể thấy các biển báo hiệu giao thông vào ban đêm là gì?
A. Phản xạ
B. Phản quang
C. Phản ứng
D. Hiệu ứng
Từ nào còn thiếu ở câu tục ngữ "Việc người thì sáng, việc mình thì ..."?
A. Tối
B. Mờ
C. Mù
D. Quáng
Từ nào sau đây khác nghĩa các từ còn lại?
A. Lịa
B. Quăng
C. Quẳng
D. Lia
Cây nhỏ họ cam quít, quả tròn nhỏ khi chín thì vàng, có vị chua gọi là gì?
A. Bưởi
B. Quất
C. Quật
D. Nhãn
Mô hình chuẩn của vật lý hạt và là thành phần cơ bản sơ cấp của vật chất gọi là gì?
A. Hạt nhân
B. Hạt quác
C. Hạt nơ tron
D. Hạt proton
là một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Các quark kết hợp với nhau tạo lên các hạt tổ hợp còn gọi là các hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron - những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: