Đăng Nhập
Khái niệm nào khác nhất so với mấy khái niệm khác?
A. Triết học
B. Tự nhiên
C. Tâm lý
D. Vũ khí
Đập thủy điện lớn nhất thế giới, Three Gorges, ở quốc gia nào?
A. Nhật Bản
B. Nepal
C. Trung Quốc
D. Bhutan
Vận tốc Âm thanh phụ thuộc vào môi trường vậy không khí là bao nhiêu?
A. 2700 m/s
B. 1500 m/s
C. 344 m/s
D. 6100 m/s
Trong không khí: 344m/s, trong thép la 6100m/s, trong nước la 1500m/s, Chân không là 0.
Cách tính Vận tốc của 1 vật?
A. Distance x Time
B. Distance/Time
C. Time/Distance
D. Time+Distance
Quốc gia đông dân thứ 2 thế giới?
A. Mỹ
B. Nga
C. Ấn Độ
D. Indonesia

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: