Đăng Nhập
Trong Bài Hát Tình Ca(Hoàng Việt) "Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta" người yêu của Hoàng Việt ở đâu?
A. Huế
B. Sài Gòn
C. Hà Nội
D. Pháp
Tình ca (1957) sau khi nhận được lá thư của người vợ từ Sài Gòn gửi ra vùng giải phóng, qua Pháp rồi vòng về Hà Nội đến tay ông. Xúc cảm nhớ thương người vợ đã trào dâng thành bài hát bất hủ.
Có câu "Mò cua bắt..." gì?
A. Cá
B. Ốc
C. Mực
D. Lươn
Món Lạp xưởng truyền thống thường được làm từ thịt con gì?
A. Heo
B. Nai
C. Gà
D. Vịt
Trứng vịt lộn thường ăn với rau gì?
A. Ngò
B. Răm
C. Húng
D. Hành
Ngôi tháp bác giác cao nhất hiện nay ở Việt Nam là tháp nào?
A. Tháp Đẳng Quan
B. Bửu Minh
C. Tháp Báo Ân
D. Tháp Phước Duyên
Tháp Phước Duyên, chùa Linh Mụ (Huế)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: