Đăng Nhập
Ai là tác giả của tác phẩm 'Bạch đằng giang phú', một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc.
A. Trần Quốc Tuấn
B. Nguyễn Trãi
C. Trương Hán Siêu
D. Lý Thường Kiệt
Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1418 - 1428
B. Từ năm 1417 - 1427
C. Từ năm 1418 - 1427
D. Từ năm 1417 - 1428
Ở Việt Nam Phật giáo và Đạo giáo suy yếu dần vào thời gian nào?
A. Từ thế kỉ XIV
B. Từ thế kỉ XV
C. Từ thế kỉ XVI
D. Từ thế kỉ XVII
Dưới thời Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất?
A. Trương Hán Siêu
B. Chu Văn An
C. Nguyễn Trãi
D. Phạm Sư Mạnh
Người nước nào đón năm mới bằng cách xách một chiếc vali đi quanh nhà?
A. Mỹ
B. Canada
C. Venezuela
D. Philippines

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: