Đăng Nhập
Cà rốt là loại quả mà con vật nào rất thích ăn?
A. Chó
B. Mèo
C. Sóc
D. Thỏ
Người La Mã cổ đại viết số 2000 như thế nào?
A. LL
B. DD
C. 0002
D. MM
Chùa một cột được xây năm 1409 còn có tên gọi là gì?
A. Phật Sen
B. Diên Hựu
C. Bảo Liên
D. Trường Sinh
Sao Thủy có tên của một vị thần chạy nhanh nhất trong thần thoại Hy Lạp nào?
A. Mars
B. Mercury
C. Neptune
D. Jupiter
Khi khát, nếu ta uống nước gì thì sẽ khát hơn?
A. Mưa
B. Biển
C. Trà
D. Suối

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: