logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Giải thưởng toán học Fields năm 1936 được trao cho hai nhà toán học nước nào?

A. Phần Lan và Hoa Kỳ

B. Hoa Kỳ và Nga

C. Nga và Pháp

D. Pháp và Phần Lan

Lars Ahlfors (Phần Lan), Jesse Douglas (Mỹ)

2. Giải thưởng toán học Fields năm 1950 được trao cho hai nhà toán học nước nào?

A. Phần Lan và Mỹ

B. Pháp và Na Uy

C. Thụy Điển và Mỹ

D. Ý và Mỹ

3. Giải thưởng toán học Fields năm 1962 được trao cho hai nhà toán học nước nào?

A. Phần Lan và Mỹ

B. Pháp và Na Uy

C. Thụy Điển và Mỹ

D. Ý và Mỹ

4. Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?

A. Phần Lan và Mỹ

B. Pháp và Na Uy

C. Thụy Điển và Mỹ

D. Ý và Mỹ

1974: Enrico Bombieri (Ý), David Mumford (Mỹ)

5. Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?

A. Phần Lan và Mỹ

B. Pháp và Nhật

C. Thụy Điển và Mỹ

D. Ý và Mỹ

1954: Kunihiko Kodaira (Nhật Bản), Jean-Pierre Serre (Pháp)
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: