Đăng Nhập
Giải thưởng toán học Fields năm 1936 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Hoa Kỳ
B. Hoa Kỳ và Nga
C. Nga và Pháp
D. Pháp và Phần Lan
Lars Ahlfors (Phần Lan), Jesse Douglas (Mỹ)
Giải thưởng toán học Fields năm 1950 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
Giải thưởng toán học Fields năm 1962 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Na Uy
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
1974: Enrico Bombieri (Ý), David Mumford (Mỹ)
Giải thưởng toán học Fields năm 1974 được trao cho hai nhà toán học nước nào?
A. Phần Lan và Mỹ
B. Pháp và Nhật
C. Thụy Điển và Mỹ
D. Ý và Mỹ
1954: Kunihiko Kodaira (Nhật Bản), Jean-Pierre Serre (Pháp)

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: