logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. 'Những bông hoa trong vườn Bác' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phan Huỳnh Điểu

B. Trần Kiết Tường

C. Văn Dung

D. Huỳnh Thơ

2. 'Những cô gái đồng bằng sông Cữu Long' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Huỳnh Thơ

B. Văn Dung

C. Thế Song

D. Hoàng Vân

3. "Nổi lòng người đi" là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Anh Bằng

B. Thế Sơn

C. Hoàng Vân

D. Xuân Hồng

4. 'Nơi đảo xa' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phan Nhân

B. Chu Minh

C. Thế Song

D. Hoàng Vân

5. 'Quảng Bình quê tôi' là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Thế Sơn

B. Anh Bằng

C. Hoàng Vân

D. Xuân Oanh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: