logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. NSDN nào là giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội, là nghệ sĩ hát opera đầu tiên của Việt Nam?

A. Quý Dương

B. Trần Tiến

C. Trung Kiên

D. Quang Thọ

2. Trong nhạc phẩm "Hoa sữa" nhạc sĩ Hồng Đăng còn nhắc tới loại cây nào khác?

A. Bàng

B. Phi lao

C. Cây bàng

D. Hoa đào

3. Ngọn núi nào được nhắc tới trong bài thơ "Quê mẹ" của Tố Hữu?

A. Thiên Thai

B. Ngự Bình

C. Non Nước

D. Hồng Lĩnh

4. Địa danh nào còn thiếu trong câu ca dao : ... có núi Vọng Phu / Có đầm Thị Nại có cù lao Xanh"?

A. Phú Yên

B. Khánh Hoà

C. Quảng Bình

D. Bình Định

5. Vị tướng nào dưới thời Hai Bà Trưng là ông tổ của lò vật Mai Động?

A. Đông Bảng

B. Ông Đồng

C. Đào Kỳ

D. Tam Trinh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: