Đăng Nhập
Trong các con vật sau đây, con nào sống trên cạn?
A. Cá sấu
B. Hải cẩu
C. Chó săn
D. Rùa biển
Trong các con vật sau đây, có nào có sừng?
A. Chó sói
B. Gấu
C. Hươu
D. Ngựa vằn
Trong các con vật sau đây, con nào có khả năng lèo trèo tốt nhất?
A. Khỉ
B. Hổ
C. Chó sói
D. Nai
Vietkey là phần mềm gì?
A. Phần mềm hệ thống
B. Phần mềm tiện ích
C. Phần mềm giải trí
D. Phần mềm học tập
Windows XP là gì?
A. Phần mềm tiện ích
B. Phần mềm giải trí
C. Phần mềm hệ thống
D. Phần mềm học tập

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: