logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các con vật sau đây, con nào sống trên cạn?

A. Cá sấu

B. Hải cẩu

C. Chó săn

D. Rùa biển

2. Trong các con vật sau đây, có nào có sừng?

A. Chó sói

B. Gấu

C. Hươu

D. Ngựa vằn

3. Trong các con vật sau đây, con nào có khả năng lèo trèo tốt nhất?

A. Khỉ

B. Hổ

C. Chó sói

D. Nai

4. Vietkey là phần mềm gì?

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm tiện ích

C. Phần mềm giải trí

D. Phần mềm học tập

5. Windows XP là gì?

A. Phần mềm tiện ích

B. Phần mềm giải trí

C. Phần mềm hệ thống

D. Phần mềm học tập

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: