logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ai là người đã chuyển thể truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” thành kịch bản phim cùng tên?

A. Tô Hoài

B. Văn Cao

C. Thạch Lam

D. Chế Lan Viên

2. Nhân vật nữ chính trong tác phẩm “Mùa lạc” của Nguyễn Khải?

A. Đào

B. Hồng

C. Thắm

D. Lan

3. Tác phẩm “Rừng xà nu” của ai?

A. Thạch Lam

B. Tô Hoài

C. Nguyễn Trung Thành

D. Chế Lan Viên

4. L‎ý Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu nước là gì?

A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Đại Việt

D. Đại Cồ Việt

5. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất(1258) do ai lãnh đạo?

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Thái Tông

C. Lý Chiêu Hoàng

D. Trần Quang Khải

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: