Đăng Nhập
Đất nước nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Indonessia
B. Myanmar
C. Australia
D. Nam Phi
Đất nước nào sau đây có đường xích đạo chạy qua?
A. Gana
B. Zimbabue
C. Brazil
D. Chile
Thủy tinh thể của mắt được xem như là gì?
A. Gương cầu lồi
B. Gương cầu lõm
C. Thấu kính hội tụ
D. Thấu kinh phân kỳ
Quốc gia nào được gọi là 'đất nước vạn đảo'?
A. Nhật Bản
B. Philippin
C. Anh
D. Indonesia
Phong tục của người Nhật Bản không thể thiếu điều gì sau đây?
A. Tiếng chuông
B. Thờ cúng
C. Nói dối
D. Cầu nguyện

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: