Đăng Nhập
Ông già Noel cưỡi con gì để đi phát quà?
A. Nai
B. Hươu
C. Thiên nga
D. Tuần lộc
Quê hương của Trịnh Công Sơn?
A. Quảng Bình
B. Quảng Trị
C. Huế
D. Nghệ An
Ai được cho là tác giả của tiểu thuyết "Tây Du Ký"?
A. Kim Dung
B. Cổ Long
C. Ngô Thừa Ân
D. Thị Nại Am
Thời Vua Hùng con gái vua gọi là gì?
A. Công chúa
B. Công nương
C. Mị nương
D. Cách cách
Thế vận hội mùa hè năm 2012 do nước nào đăng cai?
A. Mỹ
B. Nam Phi
C. Anh
D. Pháp

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: