logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trần Tế Xương đã nói buôn cái gì mà "Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"?

A. Ô dù

B. Võng

C. Lọng

D. Ghế

2. Vế đối nổi tiếng "Da trắng vỗ bì bạch" của ai?

A. Bà Huyện Thanh Quan

B. Đoàn Thị Điểm

C. Hồ Xuân Hương

D. Bùi Thị Xuân

3. Hội thề Lũng Nhai do Lê Lợi chủ trì có tất cả bao nhiêu người tham dự?

A. 16

B. 17

C. 18

D. 19

4. Theo quan niệm dân gian về 12 Bà mụ, Bà mụ nào coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản)?

A. Hứa Đại Nương

B. Cao Tứ Nương

C. Tăng Ngũ Nương

D. Mã Ngũ Nương

Tăng Ngũ Nương coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo tống); Mã Ngũ Nương coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử); Cao Tứ Nương coi việc ở cữ (dưỡng sanh)

5. Theo quan niệm dân gian về thuyết 12 Bà Mụ. Mụ bà nào coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé (chú nam nữ)?

A. Trúc Ngũ Nương

B. Lâm Nhất Nương

C. Lưu Thất Nương

D. Nguyễn Tam Nương

Lâm Nhất Nương coi việc chăm sóc bào thai (an thai); Trúc Ngũ Nương coi việc giữ trẻ (bảo tử); Nguyễn Tam Nương coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ (giám sanh).
 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: