Đăng Nhập
Nếu không kể Paris thì thành phố nào nói tiếng Pháp nhiều nhất Thế Giới?
A. Toronto
B. Rio De Janeirol
C. Montreal
D. Melbource
Để trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam, yêu cầu tối thiểu về độ tuổi là bao nhiêu?
A. 18
B. 21
C. 23
D. 25
Tháp Eiffel một biểu tượng mang tính nghệ thuật của thủ đô Paris, bạn cho biết tháp được lấy tên theo?
A. Tên một anh hùng
B. Tên người thiết kế
C. Tên một nhà khoa học
D. Tên một quảng đường
'Con người của nghệ thuật' ở Nhật Bản được gọi là?
A. Maiko
B. Geisha
C. Sumurai
D. Kimono
Maiko là người học nghề geisha14 Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
A. Anh
B. Italy
C. Pháp
D. Đức

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: