Đăng Nhập
Công thức hóa học của đá vôi?
A. CaCO2
B. CaCO3
C. CaCO
D. CaCO4
Tên gọi khác của loại hình sân khấu tuồng?
A. Hát Vè
B. Hát Đệm
C. Hát Bộ
D. Hát Hò
Hồ lớn nhất do sao băng tạo ra nằm ở đâu?
A. Nga
B. Ý
C. Pháp
D. Canada
Bác Hồ đã viết bản Tuyên ngôn độc lập ở đâu?
A. 48 Hàng Đào
B. 48 Hàng Ngang
C. 48 Hàng Bông
D. 48 Hàng Đường
Quốc hiệu nước ta thời An Dương Vương?
A. Văn Lang
B. Âu Lạc
C. Vạn Xuân
D. Đại Việt

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: