Đăng Nhập
Con tem được phát minh và sử dụng lần đầu ở quốc gia nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Nga
Ngay từ năm 1653 người điều hành Bưu điện Paris (Pháp), Jean-Jacques Renouard de Villayer, đã cho ra đời billet de port payé, một mảnh giấy dùng làm cước phí tương tự như tem thư. Vì không có mặt phủ keo nên phải dùng kẹp hay dây để gắn mảnh giấy này vào thư. Không còn một bản nào còn tồn tại cho đến ngày nay.
Tên viết tắt của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế?
A. IMF
B. ILO
C. FILA
D. IAEA
Giải bóng đá EURO lần đầu được tổ chức vào năm nào?
A. 1952
B. 1956
C. 1960
D. 1964
Hải Thượng Lãn Ông tên thật là gì?
A. Lê Đại Hành
B. Lê Văn Tám
C. Lê Văn Hưu
D. Lê Hữu Trác
Anh hùng áo vải là nói đến vị anh hùng dân tộc nào?
A. Nguyễn Huệ
B. Trần Quốc Toản
C. Lê Lợi
D. Lê Lai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122225
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: