logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Sương là tập hợp các hạt vật chất ở thể nào và thể nào?

A. Khí và lỏng

B. Khí và rắn

C. Lỏng và lỏng

D. Khí và khí

2. "Định luật Ohm" (Ôm) là một định luật về môn khoa học gì?

A. Giới tính

B. Vật lý

C. Hóa học

D. Toán học

3. Nhà bác học Gregor Mendel (Menden) nổi tiếng với quy luật di truyền là người nước nào?

A. Áo

B. Bỉ

C. Hungary

D. Rumani

4. Đâu là một phương tiện để đi lại trên mặt nước?

A. Ca nô

B. Ca cao

C. Ca dao

D. Ca hát

5. Khung cảnh trong tác phẩm "chú bò tìm bạn" của nhà thơ Phạm Hổ miêu tả vào thời gian nào?

A. Sáng

B. Trưa

C. Chiều

D. Tối

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: