Đăng Nhập
Sương là tập hợp các hạt vật chất ở thể nào và thể nào?
A. Khí và lỏng
B. Khí và rắn
C. Lỏng và lỏng
D. Khí và khí
"Định luật Ohm" (Ôm) là một định luật về môn khoa học gì?
A. Giới tính
B. Vật lý
C. Hóa học
D. Toán học
Nhà bác học Gregor Mendel (Menden) nổi tiếng với quy luật di truyền là người nước nào?
A. Áo
B. Bỉ
C. Hungary
D. Rumani
Đâu là một phương tiện để đi lại trên mặt nước?
A. Ca nô
B. Ca cao
C. Ca dao
D. Ca hát
Khung cảnh trong tác phẩm "chú bò tìm bạn" của nhà thơ Phạm Hổ miêu tả vào thời gian nào?
A. Sáng
B. Trưa
C. Chiều
D. Tối

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122148
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: