Đăng Nhập
Tia laze không thể có màu gì?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Tím
D. Trắng
Arirang là kênh truyền hình tiếng Anh nổi tiếng của nước nào?
A. Đức
B. Pháp
C. Trung Quốc
D. Hàn Quốc
Mahabharata và Ramayana là hai tác phẩm truyền miệng rất đồ sộ, Nó được viết theo thể loại gì?
A. Văn tế‎
B. Sử Thi
C. Thần thoại
D. Thơ
Sử ký Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc? Bản gốc gồm bao nhiêu quyển?
A. 79 quyển
B. 130 quyển
C. 152 quyển
D. 180 Quyển
Sử ký gồm trên 52 vạn chữ, 130 thiên, xếp loại các thông tin thành 5 phần khác nhau: Bản kỷ, Biểu, Thư, Thế gia và Liệt truyện.12 thiên Bản kỷ (Quyển 1-12), ghi lại tiểu sử của những vị vua nổi tiếng từ thời vị Hoàng Đế thần thoại cho tới Tần Thuỷ Hoàng và các vị vua của nhà Hạ, nhà Thương, và nhà Chu. Tiểu sử của bốn hoàng đế và một hoàng hậu nhiếp chính (Cao Tổ, Lữ Hậu, Hiếu Văn, Hiếu Cảnh, Hiếu Vũ) nhà Tây Hán trước thời ông cũng được cho vào phần này.10 thiên Biểu (Quyển 13-22) xây dựng bảng thời gian các sự kiện quan trọng.8 thiên Thư (Quyển 23-30), là những đoạn sử về kinh tế, văn hoá, khoa học và tôn giáo trong thời gian sinh sống của các nhân vật trong cuốn sách.30 thiên Thế gia (Quyển 31-60), ghi lại tiểu sử các vị vua chư hầu nổi tiếng, tầng lớp quý tộc và quan lại đa số thuộc giai đoạn Xuân Thu tới Chiến Quốc.70 thiên Liệt truyện (Quyển 61-130) đề cập đến nhiều nhân vật, sự việc khác nhau, từ thường dân đến quý tộc, từ chuyện cung đình đến chuyện xảy ra ngoài địa bàn của Trung Quốc. Phần này có tiểu sử nhiều nhân vật quan trọng như Lão Tử, Mặc Tử, Tôn Tử, Kinh Kha, v.v...
Đâu không phải là một loại trái cây?
A. Trái cam
B. Trái cóc
C. Trái ngang
D. Trái ổi

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: