Đăng Nhập
Bác sĩ chữa bệnh về Răng gọi là gì?
A. Y sĩ
B. Nha sĩ
C. Quân sĩ
D. Thi Sĩ
Con gì .... xe cát biển Đông?
A. Ốc vàng
B. Dã tràng
C. Cua gạch
D. Nghêu
Trần Kế Xương nổi tiếng với bài thơ nào sau đây?
A. Sông Lấp
B. Sông Quê
C. Sông Chảy
D. Sông Trôi
Gà ác còn có tên gọi khác là gì?
A. Tam Trảo
B. Tứ Trảo
C. Ngủ Trảo
D. Lục Trảo
Nói đến cây bút lông người ta nghĩ đến nghề nào sau đây?
A. Thợ xây
B. Họa sĩ
C. Thợ mộc
D. Thợ điện

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: