logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Bác sĩ chữa bệnh về Răng gọi là gì?

A. Y sĩ

B. Nha sĩ

C. Quân sĩ

D. Thi Sĩ

2. Con gì .... xe cát biển Đông?

A. Ốc vàng

B. Dã tràng

C. Cua gạch

D. Nghêu

3. Trần Kế Xương nổi tiếng với bài thơ nào sau đây?

A. Sông Lấp

B. Sông Quê

C. Sông Chảy

D. Sông Trôi

4. Gà ác còn có tên gọi khác là gì?

A. Tam Trảo

B. Tứ Trảo

C. Ngủ Trảo

D. Lục Trảo

5. Nói đến cây bút lông người ta nghĩ đến nghề nào sau đây?

A. Thợ xây

B. Họa sĩ

C. Thợ mộc

D. Thợ điện

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: