Đăng Nhập
Chỉ số phát triển con người viết tắt là?
A. GDP
B. IQ
C. HDI
D. BMI
Hệ điều hành Windows Vista là hệ điều hành phiên bản mấy của Microsoft?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Đội bóng nào vô địch EURO lần đầu tiên?
A. Đức
B. Italya
C. Tây Ban Nha
D. Liên Xô
Vị vua nào được xem là người đặt nền móng cho nền giáo dục Đại học ở Việt Nam?
A. Lê Đại Hành
B. Lý Nhân Tông
C. Quang Trung
D. Minh Mạng
Ai được coi là ông tổ ngành Dược Việt Nam?
A. Hoa Đà
B. Hải Thượng Lãn Ông
C. Tuệ Tĩnh
D. Phạm Ngọc Thạch

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: