logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Từ nào sau đây chỉ một loại gió?

A. Tín chỉ

B. Tín dụng

C. Tín phong

D. Tín nhiệm

2. Đâu là tên một loại bánh?

A. Pa-tê-sô

B. Sô-lô

C. A-ti-sô

D. Sác-lô

3. Đâu là tên một loại trò chơi?

A. Xích lô

B. Lô tô

C. A-ti-sô

D. Sác lô

4. Đâu không phải là một trang web chia sẻ dữ liệu?

A. 4Shared

B. MediaFile

C. Twitter

D. RapidShare

5. Trong tiếng Nhật Tokyo có nghĩa là gì?

A. Kinh đô phía Đông

B. Kinh đô phía Tây

C. Kinh đô phía Nam

D. Kinh đô phía Bắc

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: