Đăng Nhập
Số hoàn thiện (hoàn toàn) nhỏ nhất là số nào?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
Số hoàn thiện (hay còn gọi là số hoàn chỉnh, số hoàn hảo) là số nguyên dương có tổng các ước số nguyên dương bé hơn nó bằng chính nó.Euclid đã khám phá ra 4 số hoàn thiện nhỏ nhất dưới dạng: 2n−1(2n − 1):
Trái Đất là hành tinh thứ mấy của hệ mặt Trời?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Hành tinh lớn nhất Thái Dương Hệ là hành tinh nào?
A. Sao Thủy
B. Sao Kim
C. Sao Mộc
D. Sao Hỏa
Lá cờ của liên minh Châu Âu(EU) có bao nhiêu ngôi sao?
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Hai món ăn không thể thiếu của ngày lễ Tạ ơn là gì?
A. Gà Tây & Chuối
B. Gà Tây & Ngô
C. Gà Tây & Ớt
D. Gà Tây & Khoai

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: