logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Số hoàn thiện (hoàn toàn) nhỏ nhất là số nào?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Số hoàn thiện (hay còn gọi là số hoàn chỉnh, số hoàn hảo) là số nguyên dương có tổng các ước số nguyên dương bé hơn nó bằng chính nó.Euclid đã khám phá ra 4 số hoàn thiện nhỏ nhất dưới dạng: 2n−1(2n − 1):

2. Trái Đất là hành tinh thứ mấy của hệ mặt Trời?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

3. Hành tinh lớn nhất Thái Dương Hệ là hành tinh nào?

A. Sao Thủy

B. Sao Kim

C. Sao Mộc

D. Sao Hỏa

4. Lá cờ của liên minh Châu Âu(EU) có bao nhiêu ngôi sao?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

5. Hai món ăn không thể thiếu của ngày lễ Tạ ơn là gì?

A. Gà Tây & Chuối

B. Gà Tây & Ngô

C. Gà Tây & Ớt

D. Gà Tây & Khoai

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: