Đăng Nhập
Bải tắm Đá Nhảy là danh thắng quốc gia thuộc tỉnh nào?
A. Bình Thuận
B. Quảng Trị
C. Phú Yên
D. Quảng Bình
Trong truyện "Từ thức gặp tiên" loài hoa nào đã bị thiếu nữ lỡ tay vịn gãy khi đi viến cảnh chùa?
A. Hoa đại
B. Hoa sen
C. Hoa mẫu đơn
D. Hoa phù dung
Bộ phim nào đã đoạt giải "Phim hay nhất" tại lễ tra giải Oscar lần thứ 87?
A. Birdman
B. Boyhood
C. Theimitation game
D. Fast and furious 7
Trong lễ cưới truyền thống của người Khmer, chú rễ sẽ đeo "kam pach" với ý nghĩa bảo vệ cô dâu "kam pach" là vật gì?
A. Diêm
B. Miếng gương vỡ
C. Hòn đá lửa
D. Con dao
Trong lễ cưới truyền thống của người Khmer, chú rễ sẽ đeo "kam pach" với ý nghĩa bảo vệ cô dâu "kam pach" là vật gì?
A. Diêm
B. Miếng gương vỡ
C. Hòn đá lửa
D. Con dao

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: