Đăng Nhập
Quốc gia nào có bờ biển dài nhất?
A. Nga
B. Brazil
C. Ustralia
D. Canada
Dân tộc nào có dân số đông thứ 2 ở Việt Nam?
A. Mường
B. Tày
C. Khmer
D. Hoa
Vị vua có thời gian trị vì lâu nhất là vua Tự Đức nhà Nguyễn, bao nhiêu năm?
A. 12 năm
B. 24 năm
C. 36 năm
D. 48 năm
Họa sỹ nào không phải là người Italia?
A. Leonardo de Vinci
B. Pablo Picasso
C. Rafael
D. Van Gogh
Magyar là tên gọi bản địa của quốc gia nào trên thế giới?
A. Ấn Độ
B. Malaysia
C. Hungary
D. Brazil

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: