Đăng Nhập
Loài chim duy nhất nào có khả năng bay giật lùi là loài chim nào?
A. Chim đại bàng
B. Chim ruồi
C. Chim bói cá
D. Chim yến
Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm nào?
A. 1992
B. 1993
C. 1994
D. 1995
Vùng đất đã được Mỹ mua lại từ Nga?
A. Califorida
B. Alaska
C. New Mexico
D. Hawai
Bảng chữ cái dành cho người khiếm thị có tên là gì?
A. Braille
B. Bảng chữ nổi
C. Chữ đặc biệt
D. Bảng băm
Louis Braille, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1809 tại Coupvray (gần Paris), Pháp, mất ngày 6 tháng 1 năm 1852, là người phát minh ra kiểu chữ Braille dành cho người mù và người khiếm thị.
Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi vào năm nào?
A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2012

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: