logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với bộ đội chủ lực là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

2. Trong phân cấp "Dũng sĩ diệt Mỹ" do cục chính trị giải phóng Miền Nam ban hành năm 1967, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú đối với lực lượng du kích là phải tiêu diệt được bao nhiêu tên Mỹ trở lên?

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

3. Sông La Ngà thuộc tỉnh nào

A. Khánh Hòa

B. Bình Thuận

C. Ninh Thuận

D. Đồng Nai

4. Đâu không phải là một loại nhạc cụ?

A. Đàn kìm

B. Đàn tranh

C. Đàn bầu

D. Đàn hồi

5. Đâu là một công trình kiến trúc dùng làm nơi tế trời đất trong các triều đại phong kiến?

A. Đàn Nam Giao

B. Đàn Tam Thập Lục

C. Đàn Đoản

D. Đàn Kìm

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: