logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là một loại thể thơ Đường luật

A. Yết kiến

B. Yết hầu

C. Yết hậu

D. Niêm Yết

2. Đến tháng 07/2012 Quốc gia nào có cầu có nhịp dây văng dài nhất trên thế giới

A. Nga

B. Mỹ

C. Pháp

D. Nhật Bản

3. Hồ nào lớn nhất Miền Trung?

A. Hồ Núi Một

B. Hồ Phú Ninh

C. Hồ Than thở

D. Hồ Núi Cốc

Ở Quảng Nam

4. Hồ nào lớn nhất trong các hồ sau?

A. Baikal

B. Victoria

C. Superior

D. Biển Caspi

Biển Caspi: 371.000; Superior: 31.820; Victoria: 26.828; Baikal:23.010

5. "Đẻ con chẳng dậy chẳng răn Thà rằng nuôi lợn cho ăn , lấy ...." Từ nào còn thiếu trong câu trên ?

A. Lòng

B. Thịt

C. Lông

D. Duôi

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: