Đăng Nhập
Đâu là tên một loại côn trùng?
A. Đom đóm
B. Đôm đốm
C. Đơ đớ
D. Đo đỏ
Theo cách làm truyền thống thì diều thường được làm chủ yếu bằng chất liệu gì?
A. Nhựa và tre
B. Sắc và giấy
C. Giấy và tre
D. Nylon và nhựa
Đâu là một kiểu kiến trúc Gô-tic?
A. Nhà tranh
B. Nhà ngói
C. Nhà 3 gian
D. Nhà vòm nhọn
Muốn được bổ sung nhiều Vitamin A, chúng ta nên ăn các loại quả có màu gì?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Đen
D. Trắng
Theo Kepler quỷ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời có hình gì?
A. Thẳng
B. Tròn
C. Elíp
D. Parapol

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: