Đăng Nhập
Kỷ thuật trồng hoa màu bằng cách vun luống có nguồn gốc từ nước nào?
A. Trung Quốc
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Căm pu chia
Theo sử sách ghi lại thì kỹ thuật trồng luống có nguồn gốc từ Việt Nam đã từ rất lâu đời.
Người dân Malaysia chủ yếu theo đạo nào?
A. Đạo Hồi
B. Đạo Thiên chúa
C. Đạo Tin lành
D. Đạo Phật
ĐÁp án đúng là A
Đâu là một giải thưởng văn học hàng năm của Tây Ban Nha, được trao bởi Bộ Văn hóa Tây Ban Nha. Số tiền của giải trị giá 90 ngàn Euro.
A. Giải Goncourt
B. Giải Pulitzer
C. Giải Dylan Thomas
D. Giải Cervantes
Đâu là một giải thưởng văn học hàng năm của Pháp, được sáng lập theo di chúc của Edmond de Goncourt vào năm 1896?
A. Giải Goncourt
B. Giải Pulitzer
C. Giải Dylan Thomas
D. Giải Cervantes
Ai là người duy nhất được nhận 2 giải thưởng văn học Goncourt của Pháp(giải này chỉ trao cho mỗi nhà văn 1 lần)? vì ông này đã dùng 2 bút danh khác nhau.
A. Romain Gary
B. John Antoine Nau
C. Louis Pergaud
D. Jean-Jacques Schuhl

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: